occasions
onderdelen
producten
service

Veldspuitkeuring


Tijdens de SKL-keuring wordt de werking van de spuitmachine onder meer door middel van een aantal metingen uitgebreid gecontroleerd. Het doel is om de onderhoudstoestand van de machine in kaart te brengen en om de verdeling van de spuitvloeistof te beoordelen. De SKL-keurmeester vat de resultaten van de keuring samen in een keuringsrapport. In dat rapport is een overzicht terug te vinden van alle gemeten waarden en eventuele gebreken.

Wanneer keuren

Per 1 juli 2006 is de keuringsfrequentie gewijzigd van 2 naar 3 jaar. Elke uitgevoerde keuring is nu drie jaar geldig. De verplichting is gebaseerd op verordeningen van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. Na de keuring plakt de keurmeester een goedkeuringssticker op de machine, daarop staat tot wanneer de goedkeuring geldig is. De eigenaren van de spuitmachines moeten zelf in de gaten houden wanneer hun machine weer gekeurd moet worden, SKL stuurt geen herinneringen.

Waarom keuren

Een veldspuit die in goede conditie is, is de basis voor een optimaal bestrijdingsresultaat. De periodieke SKL-keuring zorgt ervoor dat de veldspuit in goede conditie blijft. Bij de keuring speelt onder meer een efficiënt gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen een grote rol. Goedgekeurde machines doseren uiterst nauwkeurig en hebben geen problemen met ongewenste emissie. Door de periodieke keuring blijft de spuitmachine tijdens zijn hele levensduur in een goede conditie. Dat voorkomt storingen en kostbaar oponthoud in het gewasbeschermingsseizoen

Waar wordt op beoordeeld

Tijdens de keuring wordt de complete spuit gecontroleerd en zullen er een aantal metingen worden verricht. De keuring bestaat ondermeer uit de volgende onderdelen:

  • Controleren van het bedieningsorgaan en spuitbeeld
  • Contoleren van de spuitbomen; in- en uitklappen, vergrendelen, hoogteverstelling, balanscorrectie, pendelconstructie, obstakelbeveiliging, kwaliteit van de boom, scharnierpunten
  • Controleren van leidingen, slangen, dophouders, spuitdoppen
  • Controleren van tank; tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud
  • Controleren van de roercapaciteit
  • Controle van filters en zeven
  • Controleren van de manometer, drukaccumulator
  • Controleren van spuitverdeling